İngilizce Seviye Belirleme

İngilizce Seviye Belirleme

Şirketlerin işe alım süreçlerinde aday değerlendirmelerini sağlamak ve mevcut personellerinin dil becerileri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için sağladığımız bir eğitim hizmetidir.

Bu seviye tespit sınavları ile şirket personelinin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve gramer bilgileri danışman ve eğitmenlerimizce ölçülerek uluslararası kabul gören standartlara göre İngilizce seviyeleri belirlenerek sertifikalandırılır.

Belirli periyotlarla güncellenebilecek bu sınavlar ile personelin mevcut İngilizce seviyeleri ölçülerek varsa eğitsel ihtiyaçları şirketin ve çalışanın ihtiyaçları doğrultusunda giderilmek üzere belirlenir.

Bu tespitler sonucunda eğitim direktörlüğü tarafından belirlenecek eğitsel çözümler raporlanarak şirket yönetimine sunulur.

Ücretsiz Kredi Danışmanlığı İçin Hemen Bizi Arayın (0532) 219 2267