Genel İş İngilizcesi

Genel İş İngilizcesi

Genel İş İngilizcesi, günümüz iş dünyasında yer alan bireylerin uluslararası iş yaşamına hızla entegre olmalarını ve farklı ülkelerdeki meslektaşları ve müşterileri ile rahat bir iletişim kurmalarını sağlamak için iş yaşamlarında gereksinim duyacakları İngilizcenin öğretilmesi hedeflenir.

Programın içeriği iş dünyasının ilgi alanları ve ihtiyaçları göz önünde tutularak tasarlanmakta ve eğitimler deneyimli yabancı öğretmen kadromuz tarafından verilmektedir. Vaka incelemelerine, tartışmalara ve sınıf içi canlandırmalara (role play) sıklıkla yer veren müfredatımız ve konusunda uzman eğitmenlerimiz, modern iş yaşamını sınıflarımıza taşımaktadır.

Genel İş İngilizcesi Eğitim Programı; işletme dünyası, satış, pazarlama, borsa, uluslararası ticaret, şirket stratejisi ve yapısı, çalışanları yönetme ve trendler, küreselleşme, ekonomi, operasyon yönetimi, etkili ve ikna edici elektronik posta yazma, sunum ve sunum teknikleri gibi konuları içerir.

Genel İş İngilizcesi eğitimleri 3 modülde toplam 270 saat olarak sunulmaktadır.

Bir modül süresi 90 ders saatinden oluşmaktadır. Modül bitirme süreleri haftalık ders yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir. Öğrencilerimiz 1 modülü hafta içi ve hafta sonu yapılan ders programlarına göre 4,5 hafta ile 11,5 hafta arasında değişen sürelerde bitirebilmektedirler. Hafta içi programlarına gelemeyen öğrenciler, hafta sonu uygulanan programlara gelebilirler. Bu programlar hafta içinden daha az yoğunlukta olsalar da, sağlıklı programlardır.

Genel İş İngilizcesi eğitimleri Skills Workshop Eğitim Programı dahilinde sunulan 120 saatlik workshop programları ve online eğitim paketleri ile de desteklenmektedir.

Genel İş İngilizcesi eğitimleri Genel İngilizce 4. kur seviyesi üzerindeki öğrenciler için uygundur.

Sınıflar ayrıntılı bir seviye tespit sınavı sonucunda aynı seviyedeki öğrencilerden oluşturulur.

Bu programda üzerinde durulan konular:

 • İş toplantıları, yemekleri ve seyahatleri (Business meetings, social obligations, trips)
 • Telefonda etkili konuşma, etkili ve ikna edici iş mektupları ve elektronik postalar (Effective telephone communication, e-mail written)
 • İngilizce sözleşmeler (Business contracts)
 • Müşteri ilişkileri (Customer Relationship Management)
 • Mesleki Jargon (Business Jargon)
 • Şirket evlilikleri ve şirket satın alımları (Company mergers and take overs)
 • Marka Yönetimi (Brand Management)
 • İstihdam (Hiring)Rekabet (Competition)
 • Hizmet içi eğitim (Staff Development and Training
 • )İş ahlakı (Business Ethics)
 • CV hazırlama (Preparing a CV and a cover letter)
 • Konferans, Mülakat ve Sunumlar (Seminars, Interviewing, Presentations)
 • Satış – Pazarlama (Sales & Marketing)
 • Teklif hazırlama ve sunum teknikleri (How to make business proposals
 • )Finansal analizler (Financial Analysis)
 • Uluslararası iletişim ve kültürler arası tolerans ve anlayış (International communication, cultural differences and understanding)
 • Kriz yönetimi (Crisis Management) ve Zaman yönetimi (Time Management
 • )İnsan Kaynakları (Human Resources)
 • Şirket organizasyonu, yönetim şemaları (Organizational charts
 • )Reklam (Advertising)
 • Liderlik (Leadership)

Genel İş İngilizcesi Eğitim Materyalleri

İş İngilizcesi programlarında materyal olarak Oxford yayınlarının Business Result serisi kullanılmaktadır.

 • Business 1. modül için: Business Result – Intermediate
 • Business 2. modül için: Business Result -Upper intermediate
 • Business 3. modül için :Business Result – Advanced

Ayrıca öğrencilerimizin eğitsel ihtiyaçları doğrultusunda İngilizce eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla TEG Publication tarafından hazırlanmış İngilizce hikaye kitapları bulunmaktadır.

English Time, Özel Amaçlı İngilizce Dil Eğitim Programları kapsamında basılı eğitim materyalleri dışında öğrencilerine öğrenim düzeyleri ve ihtiyaçlarına göre Speexx, EDO veya Digi English online eğitim paketlerinin birini ya da hepsini ücretsiz olarak sunmaktadır.

Ücretsiz Kredi Danışmanlığı İçin Hemen Bizi Arayın (0532) 219 2267