Sorunlu Tapu İşlemleri

Sorunlu Tapu İşlemleri


Sorunlu Tapu İşlemleri; sorun yaşamakta olduğunuz gayrımenkul tapu senetleri ile ilgili sizi en kolay yoldan çözüme ulaştıracak deneyimli bir ekip tarafından takip ediliyor.


Sorunlu gayrimenkul ve işlemler ile ilgili çözümler
 • Kat irtifakı – Kat mülkiyeti
 • İhdas – İfraz – Tevhit – Yola terk
 • Satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin tapu siciline şerhi
 • Kat karşılığı temlik işlemleri
 • Yabancı ve gerçek tüzel kişilerin gayrimenkul edinimleri
 • Yabancı sermayeli şirketlerin gayrimenkul edinimleri
 • Satış
 • Bağış
 • Trampa
 • Miras ve rızai taksim
 • Ölünceye kadar bakma akdi
 • İrtifak hakkı tesisi
 • Devre mülk
 • Kamulaştırma
 • İntifa ve sükna hakkı tesisi
 • Kaynak- Geçit- Mecra hakkı tesisi
 • Üst hakkı tesisi
 • İpotek
 • İntikal
 • Vasiyet
 • Satış ve bağışlama vaadi şerhi
 • Kira şerhi
 • Cebri icra satışları
 • Mahkeme kararlarının infazı
 • Terkin işlemleri
 • Yoldan ihdas
 • Cins değişikliği
 • Yönetim planı değişikliği
 • İştira- Şufa- Vefa hakkı
 • Muhdesat işlenmesi
 • Teferruat işlenmesi
 • Aile konut şerhi

Ücretsiz Kredi Danışmanlığı İçin Hemen Bizi Arayın (0532) 219 2267